ترویج آموزش پژوهی

سایت جامع آموزش پژوهی , اقدام پژوهی , آینده پژوهی , کنش پژوهی و مقالات پژوهی ویژه معلمان , دانشجو معلمان و دانشجویان و پژوهشگران

دانلود اقدام پژوهی , آموزش پژوهی, درس پژوهی و سایر فایل ها

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی

اقدام پژوهی آموزگار استثنایی

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی

اقدام پژوهی دبیر تاریخ

اقدام پژوهی دبیر تربیت بدنی و ورزش

اقدام پژوهی دبیر جغرافیا

اقدام پژوهی دبیر دینی و عربی و قرآن

اقدام پژوهی دبیر ریاضی

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی

اقدام پژوهی دبیر زیست

اقدام پژوهی دبیر شیمی

اقدام پژوهی دبیر علوم

اقدام پژوهی دبیر فلسفه و منطق

اقدام پژوهی دبیر فیزیک

اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری

اقدام پژوهی دبیر مطالعات اجتماعی

اقدام پژوهی دبیر هنر

اقدام پژوهی سرپرست خوابگاه

اقدام پژوهی سرپرست کارگاه

اقدام پژوهی مدیران مدارس

اقدام پژوهی مربیان بهداشت

اقدام پژوهی مشاور مدرسه

اقدام پژوهی معاون آموزشی

اقدام پژوهی معاون اجرایی

اقدام پژوهی معاون پرورشی

اقدام پژوهی معاون عمومی

اقدام پژوهی هنرآموز رشته حسابداری

اقدام پژوهی هنرآموز رشته طراحی و دوخت

درس پژوهی

روایت پژوهی

زندگی پژوهی

کار پوشه : پوشه کار

کنش پژوهی

گزارش تخصصی

مقالات و اقدام پژوهی های برتر

مقالات ویژه

به سایت ترویج آموزش پژوهی خوش آمدید

پژوهشسرای ترویج آموزش پژوهی مرجعی برای تدوین و انتشار نمونه های آماده اقدام پژوهی معلمان ابتدایی , متوسطه اول و دوم , مدیران , دبیران , معاونان و مربیان مدارس سراسر کشور میباشد.

پژوهش در سیستم آموزش و پرورش

       پژوهش در عمل یک روش آموزشی است که در آن آموزش دهنده و آموزش گیرنده به وسیله زمان، مکان از هم جدا شده اند. مواد آموزش آنلاین ،کنفرانس ویدئویی یا صوتی، تلویزیون های محاوره ای، دورنگار و ماهواره منتقل شود.

پژوهش عملی

شاید بهترین و کامل ترین بحث ها پیرامون پژوهش در عمل را بتوان دراثر کیگان جستجو کرد. او در کتاب خود به توضیح پیرامون ویژگی های پژوهش در عمل پرداخته است و آن را چنین توصیف می کند : در این فرایند چه در زمینه ی تهیه و تولید مواد درسی و چه ازجهت حمایت از دانشجویان از سوی شمار زیادی از مؤسسات آموزشی مورد استقبال قرار گرفته است. پژوهش در عمل ، فرایندی دو طرفه است. در این فرایند از وسایل ارتباطی استفاده می شود که نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد 

 

My Newsletter

سایت های پیشنهادی ما